خانه / در باره ما


تیم مدیریتی

اتاق فکر از کارشناسان در تمام زمینه های تفکر و دانش، دانشگاهیان، متخصصان و فعالان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشکیل شده است.

 الف: شناسایی و تعریف مسائل و روند

ب: ارزیابی چیزهایی که اتفاق افتاده یا در حال رخ دادن هستند 

 ج: ارائه تجزیه و تحلیل در مورد پدیده ها

د: پردازش ایده ها در مورد مسائل مربوط به نگرانی و تبدیل انها به سیاست ها و برنامه های موثر و مطلوب

ع: نقش ارزیاب و منتقد سیاستهای اعلام شده و اجرایی دولت