خانه / در باره ما


تشکیلات شکلی اتاق فکر و نحوه کار این اتاق

اتاق فکر با تشکیل کارگروه های تخصصی و تشکیل جلسات هفتگی ضمن تاکید بر ضرورت امر و اینکه بدون سازماندهی مناسب اصولاً نمی توان به اهداف از پیش تعیین شده دست یافت ، با تعیین اولویت در بررسی و اجرای طرح های سازمانی ، مسائل و مشکلات حوزه های سازمانی را مورد بررسی قرار داده و با نشست کارشناسی ، از نخبگان فکری اطلاعات فکری را با اصل تعامل فکری دریافت می کند و در بانک اطلاعات فکر ذخیره می نماید. این بانک به اتاق فکر امکان می دهد که به صورت باز ، با واقعیت ها مواجه شود و از خزانه فکر ، مبادرت به فکرسازی کند ، به نحوی که بتواند در بلند مدت کارگاه فکرسازی دایر و علاقه مندان به آموزش فکر ورزی را تعلیم دهد . وجود ارتباط بین سازمانها و دانشگاهها و بهره گیری از تحقیقات کاربردی دانشگاهها از ضروریات تشکیل اتاق فکرمی باشد.

این اتاق به فکر ورزی روشمند مبادرت نمی کند بلکه در وضعیت اضطراری به شیوه اضطراری از فکرهای رسیده در بانک اطلاعات فکر استفاده می کند . اصل دغدغه اتاق فکر ، دغدغه سرمشق نوشتن برای تفکر است.

 این اتاق دعوتی به فکر ورزی است که هرچیز باید ماهیت سیستمی داشته باشد . این نهاد با گفت و گو از نخبگان داخلی و خارجی و تعامل فکری ، افکار را ذخیره می کند تا سیستم از آن بهره مند شود.در این فرایند ، هر چیزی توجیه فکری می یابد و فکر کردن در سامانه زندگی ، پایه هر وضعی قرار    می گیرد . این وضع در فرایند سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، تکنولوژی ، اخلاقی ، فلسفی ، ریاضی ، منطقی ، عرفانی و دینی ، به شیوه عقل فکری عمل می کند . در عین حال این وضع به دلیل سازگاری با وضع بشری ، نه در صدد نفی دانش طرح و برنامه و دانش مدیریت بر می آید و نه عین آن دو است ، بلکه در وضع مجامع آن دو قرار دارد.در این صورت ، فرایند طرح و برنامه و مدیریت در وضع دوم قرار دارند ، یعنی نخست پدیداری فکر لازم است تا با طرح و برنامه و اعمال مدیریتی ، در صدد عملیاتی کردن فکر برآییم ، اگر احساس شود که فکری در میان نیست ، طرح و برنامه و اعمال روش های مدیریتی تلاشی بیهوده است .اتاق فکر دعوتی به موضع خودباوری و خودآگاهی است تا طبق چنان منطقی ، امکان خود اصلاحی فراهم شود . اگر فرایند فکرسازی نباشد ، کشف تقابل ها و تضادها میسر نمی شود . این وضع در کشور ما جدی گرفته نشده ، به همین دلیل فقر عمیق فکری در فرایند آموزشی ، پژوهشی ، سایه سنگین گسترانیده است