خانه / مباحثات


آخرین پخش های زنده

قدرت عادت
2023-10-29 15:38:36

برای داشتن یک سبک زندگی هدف محور در رسیدن به پتانس...

تماشا
آموزش در عصر هوش مصنوعی
2023-10-29 01:14:16

با توجه به نقش فزاینده ای که سیستم های هوش مصنوعی...

تماشا
چگونه مغز خود را متمرکز کنیم
2023-10-29 00:54:30

کریس بیلی، نویسنده کتاب اخیر Hyperfocus، در مورد ا...

تماشا

حالا ما پخش زنده داریم

چگونه مغز خود را متمرکز کنیم

کریس بیلی، نویسنده کتاب اخیر Hyperfocus، در مورد اینکه چگونه توانایی ما برای تمرکز کلید بهره وری، خلاقیت و زندگی معنی دار است، صحبت می کند.

ویدیوها

فراگیری توسط ماشین ،هوش مصنوعی و آینده نظام آموزشی

آینده آموزش با هوش مصنوعی

آینده آموزش و پرورش

با موجودیت هوش مصنوعی آینده نظام آموزشی چه خواهد شد؟

...چرا هوش مصنوعی محرک ایست برای تغییر نظام آموزشی برای همیشه

هوش مصنوعی و نظام آموزشی که باید تغییر کند

صداها

بیکلام

بیکلام